Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Hạnh phúc vì được thấy

Thái Hà (05.12.2017) – Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy”. (Lc 10,21-24)

Ảnh minh họa (Google)

Một chú ếch nọ suốt đời ở dưới đáy giếng nhìn thấy một con ếch khác trên thành giếng liền hỏi: “Chú mày từ đâu đến?” Chú ếch trên thành giếng trả lời: “Tôi đến từ một vùng biển”. Lần đầu tiên nghe nói đến biển, chú ếch ở dưới đáy giếng nghĩ thầm: “Từ trước đến nay ta không biết gặp bao nhiêu kẻ lường gạt, nhưng tên này hẳn phải là kẻ dối trá vô liêm sỉ nhất”.

Có thể, nhiều người sẽ nhìn niềm tin Kitô giáo với lối suy nghĩ của chú ếch ngồi đáy giếng như trong câu chuyện trên. Người ta dùng cái vung giếng hẹp hòi của ý thức hệ để đo lường trời biển bao la của niềm tin tôn giáo.

Nhưng, chúng ta biết rằng, niềm tin là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Nhờ đức tin, chúng ta biết Thiên Chúa và trở nên con cái của Người. Nhờ đức tin, chúng ta nhận ra phẩm giá cao quý và cùng đích của chúng ta. Hơn nữa, đức tin giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha, Đấng hằng yêu thương, săn sóc chúng ta, qua Đức Giêsu. Quả thật, chúng ta có phúc vì được biết Thiên Chúa nhờ hồng ân đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban hồng ân đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.