Thứ Ba Tuần Thánh: Giờ Con Người được tôn vinh

Thái Hà (16.04.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”. (Ga 13,21-33.36-38)

Ảnh minh họa (Google)

Bàn đến chủ đề “thời gian”, triết gia Hegel (1770-1831) cho rằng: “chỉ có thời gian khi có lịch sử… Con người ở trong thời gian, và thời gian không ở ngoài con người; do đó con người chính là thời gian, và thời gian chính là con người”.

Đức Giêsu nói đến giờ của Người: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh”. Giờ của Đức Giêsu là thời điểm được Người được tôn vinh là Đấng Cứu độ duy nhất: “Khi nào Tôi bị treo lên. Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi… Các ông sẽ biết Tôi hằng hữu”. Giờ của Đức Giêsu là giờ mà Người Phục sinh từ trong cõi chết; là giờ loài người được cứu độ.

Niềm tin của người Kitô hữu cũng được thử thách và tôi luyện qua thập giá và hy sinh, để có thể được phục sinh với Chúa. Quả thật, đó là con đường duy nhất, tuyệt vời nhất mà Chúa muốn nơi mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khả năng sống niềm tin thập giá với Chúa từ bây giờ và cho đến trọn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.