Thứ Ba Tuần Thánh: Ơn cứu độ phổ quát

Thái Hà (04.04.2023) – Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. (Ga 13,21-33.36-38)

Thiên Chúa phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt Ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6)

Những câu trên được trích từ bài đọc I trong sách Isaia. Những lời của Đức Chúa nói lên sứ mạng của ngôn sứ Isaia, sứ mạng đem ánh sáng cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nhưng liên hệ với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, những lời đó như là một sự tiên báo về một vị cứu tinh đến trong trần gian và có khả năng mang lại ơn cứu độ phổ quát cho tất cả mọi người.

Khi giờ của Người sắp đến, Đức Giêsu đã biết trước ý định của Giuđa. Người biết ông đang cấu kết với thế lực thù địch để bán Thầy với giá rẻ mạt. Tuy nhiên, lúc thế lực sự dữ tưởng chừng thắng thế, thì cũng là lúc Con Thiên Chúa được tôn vinh. Thập giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ toàn thể nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua mỗi ngày sống, xin cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn ơn cứu độ Chúa dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…