Thứ Ba Tuần Thánh: Tín trung vào Chúa

Thái Hà (30.03.2021) – Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. (Ga 13,21-33.36-38)

Con người thường có khuynh hướng muốn đạt kết quả ngay và dễ nản chí bỏ cuộc vì đã cố gắng mà không được gì. Những lúc như vậy, con người dễ bỏ đường lối của Thiên Chúa để chạy theo cách thức của mình, của thế gian hay của ma quỷ.

Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu cũng đã xao xuyến khi đứng trước sự phản bội của Giuđa, và nhất là của Phêrô. Không xao xuyến sao được khi những môn đệ mình dày công dạy dỗ lại bán mình, chối mình?

Tâm thần xao xuyến, nhưng Đức Giêsu vẫn can đảm tiến tới vì Người tin tưởng Thiên Chúa sẽ dành cho mình chiến thắng sau cùng; qua đau khổ của thập giá là sự sống lại hiển vinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đối diện với những khó khăn thường ngày, không ít lần chúng con nản chí mà thốt lên rằng: “Thiên Chúa ở đâu?” Xin cho chúng con biết can đảm và tín thác bước đi trong tình yêu bao la của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…