Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: Lên kế hoạch

Thái Hà (27.03.2021) – Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. (Ga 11,45-57)

William Arthur Ward đã nói: “Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công”.

Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta thấy một kế hoạch “không sạch” của nhóm Thượng tế. Họ bắt Đức Giêsu vì lý do gì? Có lẽ là vì lý do chính trị. Thượng tế Caipha đại diện cho nhóm thượng tế nói rằng: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Họ đã giết Đức Giêsu vì sự ghen tỵ và sợ bại lội lối sống hình thức và mất uy tín trong dân. Và kế hoạch đó được xem là đã thành công.

Đọc và suy gẫm Lời Chúa hôm nay, anh em có dám từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp với giá trị Tin Mừng không? Chúng ta có để cho sự ghen tức đánh mất lương tri giống như nhóm Thượng tế trong Tin Mừng hôm nay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết can đảm sống giá trị Tin Mừng, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…