Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Thập Giá

Thái Hà (09.04.2019) – Người bảo họ: “Khi các ông gương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,21-30)

Ảnh minh họa (Google)

Khi dân Israel bị rắn cắn trong sa mạc, họ đã xin ông Môsê chữa họ. Ông Môsê truyền cho họ làm một con rắn bằng đồng và treo lên, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn thì được sống.

Đức Giêsu đã nhiều lần mặc khải cho dân chúng biết Người chính là Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu.. Nhưng vì dân chúng lòng chai dạ đá nên vẫn không nhận ra Đức Giêsu và tin vào Người. Dù NGười đã nói cho họ biết nếu không tin vào Người, họ sẽ phải mang tội mình mà chết. Ngươi cũng chỉ cho họ biết khi họ giương cao Con Người lên họ sẽ biết Người là Đấng Hằng Hữu.

Khi nói “gương cao”, Đức Giêsu muốn nói về việc Người sẽ bị đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại, đồng thời cũng nói đến sự phục sinh vinh hiển của Người. Thập giá trở thành biểu tượng đức tin của những ai tin vào Đức Kitô và nhờ Người mà được cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi lần nhìn lên thập giá, chúng con cảm nhận được tình yêu bao là của Ngài, và biết ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.