Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Tình thương cao cả

Thái Hà (23.03.2021) – Đức Giêsu nói với các Pharisêu rằng: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi như thế nào, thì tôi nói như vậy. (Ga 8,21-30)

Triết gia Cicero từng nói: “Trên trái đấtnày, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”.

Tinh thương là một quan niệm nhân sinh cao quý, là lẽ sống cao cả của con người. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay chỉ ra tình thương cao cả của Thiên Chúa dành cho con người là một tình yêu vô bờ bến. Như một người cha giàu lòng thương xót, Thiên Chúa luôn yêu thương con người theo một cách hoàn hảo nhất. Điều này được thể hiện qua sự chết của Đức Giêsu trên thập giá: “Khi các ông giương cao Con Người lên, báy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”.

Thiên Chúa xót thương chúng ta vì Người là Cha, và không một người cha nào muốn con mình phải hư mất. VÌ thế, Thiên Chúa đã sai Người Con đến để làm giá chuộc tội cho chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta đã làm gì để đáp trả tình thương đó của Thiên Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức mình là người được Thiên Chúa yêu thương, để chúng con biết ăn năn sám hối mà trở về với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…