Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh: Thầy sẽ trở lại

Thái Hà (17.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.” (Ga 14,27-31a)

Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy bình an thật sự là bình an phát xuất từ chính Thiên Chúa, còn sự bình an nơi thế gian này chỉ là giả dối mà thôi. Sự dữ, tội lỗi cũng như những thế lực của trần gian đã quả quyết “Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con”. Để rồi chúng ta luôn tin chắc rằng: Người luôn ở cùng và gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Người. Chúa Giêsu chính là nguồn bình an đích thực được trao ban cho những ai thật lòng muốn tìm kiếm Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong đời sống chúng con, dù hoàn cảnh sống có như thế nào thì vẫn luôn tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa. Để qua đó, chúng con tìm thấy được sự bình an đích thực cho chính mình và trao ban sự bình an ấy cho mọi người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.