Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: Bình an của Chúa

Thái Hà (04.05.2021) – Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27-31a)

Từ khi được Chúa cho cảm nghiệm về thiên đàng, thánh Têrêsa Avila không còn quyến luyến những lạc thú trên đời nữa. Một hôm, trong lúc ngài đang chịu đau đơn vì bệnh tật, nhiều người đến thăm và an ủi thánh nhân, nhưng ngài nói: “Thà rằng chịu đau khổ đến ngày tận thế để được một chút vinh quang Nước Trời còn hơn không phải chịu đau đớn gì nhưng mất đi một chút vinh quang trên trời”.

Bình an của Đức Giêsu để lại cho các môn đệ không hàm ý loại trừ tình trạng không có chiến tranh, căng thẳng về tâm lý, nhưng quan trọng hơn là Chúa hứa luôn ở cùng các môn đệ. Giữa những đau khổ và thử thách, thậm chí là trước cái chết, Chúa nói: “Thầy sẽ ở cugf anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa bảo đảm các môn đệ sẽ được ơn cứu độ, để Thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ ở đó. Đây là bình an mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng để có được bình an ấy, cần chúng ta phải lắng nghe và sống theo lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những sóng gió của cuộc đời, xin cho chúng con bình an của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…