Thứ Ba Tuần V Thường Niên: Giả hình

Thái Hà (09.02.2021) – “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”. (Mc 7,1-13)

Có một bà vợ thường hay càu nhàu vì ông chồng khô khan. Bà cực kỳ chán ghét các hình xăm trên lưng của chồng. Một ngày kia, ông nảy sinh ra ý định khác thường, như muốn chứng tỏ mình đã thay đổi lối sống, trở nên đạo đức, sốt mến. Ông xăm hình Chúa Giêsu trên lưng và khoe với vợ. Bà không hề vui mừng, mà chỉ thấy vọng vì những hành động bất xứng trong đời sống đức tin của chồng.

Nhóm kinh sư và phái Pharisêu thời Đức Giêsu là những người tỏ ra đạo mạo, nghiêm ngặt giữ đúng lề luật. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại phê bình hành động của họ. Lý do, họ chỉ giữ luật theo nghĩa chữ, mà không hiểu đúng tinh thần yêu thương của luật, họ bắt người khác phải thi hành nhiều việc quá mức mà bản thân lại lẩn tránh bổn phận phải làm. Thái độ giữ luật như thế là giả tạo, chỉ biến họ trở thánh những kẻ trịch thượng và xem thường người khác. Đức Giêsu muốn họ canh thân tinh thần, sống đúng luật yêu thương mà Chúa truyền dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có được lòng yêu thương của Ngài. Nhờ đó, con có thể sống thật với con người mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…