Thứ Ba Tuần V Thường Niên: Giữ vững điều răn Chúa

Thái Hà (07.02.2023) – Đức Giêsu trả lời những người Pharisêu và các kkinh sư rằng: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm”. (Mc 7,1-13)

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11.08.2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ rằng: Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, các tín hữu có thể bước đi “trên con đường của các điều răn”, là “những nhà mô phạm” dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, nhưng luôn hướng tới “tình yêu dành cho Chúa Kitô” và biết rằng cuộc gặp gỡ với Người “quan trọng hơn tất cả các điều răn”.

Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh nại vào những truyền thống cổ xưa của cha ông quá mức, mà ngày càng xa lìa luật yêu thương của Chúa. Vì chỉ có Thập Điều Chúa truyền dạy mới là kim chỉ nam dẫn lối con người đạt đến sự sống đích thực muôn đời. Trong đời sống đức, chính khi vâng giữ luật Chúa à lúc người tín hữu thi hành bổn phận đạo đức: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng khi tuân giữ Thập Điều Chúa truyền dạy là chúng con được gặp gỡ Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…