Thứ Ba Tuần V Thường Niên: Thờ kính Chúa

Thái Hà (08.02.2022) – […] Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ được tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch”. Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người… Thật vậy, Môsê đã nói “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các ngươi thì bảo “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Coóc-ban rồi […] (Mc 7,1-13)

Chúa Giêsu đã lên án thái độ tôn thờ Thiên Chúa bằng môi miệng, bằng lời kinh bên ngoài mà lòng dạ lại không có chút lòng mến nào dành cho Người. Thiên Chúa muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Ngài không cần vật chất hay lời nói bên ngoài, Điều Ngài cần chính là tấm lòng của con người, một tình yêu chân thật phát xuất từ bên trong con người, bởi Ngài là Đấng Chân Thật, nơi Ngài không có chỗ cho sự giả dối. Vậy làm sao để chúng ta có được tình yêu chân thật và con tim chân thành? Hãy trở về với Thiên Chúa, cách riêng nơi các bí tích, vì Ngài là nguồn cội của tình yêu và sự thật. Trở về với Ngài để được chìm đắm trong tình yêu, để được biến đổi. Chính Ngài sẽ thanh tẩy những góc khuất ẩn kín nơi sâu thẳm đáy lòng mỗi người. Để rồi nhờ đó, chúng ta có thể làm mọi sự trong sự thiện, với lương tâm ngay thẳng, và lan tỏa tình yêu ấy cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguồn mạch của tình yêu và sự thật, xin thánh hóa và biến đổi cõi lòng của chúng con, để chúng con biết cách tôn thờ và yêu mến Chúa cho phải đạo. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.