Thứ Ba Tuần VI Mùa Chay: Trở nên lành mạnh

Thái Hà (02.04.2019) – Đức Giêsu thấy một người đau ốm nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bênh không?” (Ga 5,1-3a.5-19)

Nhờ những lời cầu nguyện tha thiết với đầy lòng cậy trông phó thác, chị Têrêsa Kim Thoa, cự ngụ tại Bến Tre, đã được Thiên Chúa chữa lành khỏi căn bệnh ung thư; để rồi từ đó, chị luôn hướng tâm hồn về Cháu và lòng bác ái với tha nhân.

Người đau ốm trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thể hiện sự mong muốn, khát khao được khỏi bệnh. Đáng buồn thay, không ai trong đám đông có thể giúp anh đạt được nguyện vọng của mình. Thấu cảm nỗi lòng của anh, Đức Giêsu đã đến và phục hồi thân xác đau ốm cho anh. Người cho anh cơ hội để đứng lên, trở nên một người mới, lành lặn cả về thân xác lẫn tâm hồn.

Đức Giêsu không làm thay tất cả cho con người, nhưng mỗi người – để được chữa lành về thể xác lẫn tâm hồn – cần phải có lòng mong muốn, khao khát, và hơn hết là dám can đảm “đứng dậy! quyết tâm! và bước đi!”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ánh sáng là phương dược của Ngài chiếu soi vào cõi lòng u mê, tăm tối của chúng con, để chúng con được khai sáng ngõ hầu có thể xa tránh những đam mê và thú vui của thế gian. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.