Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: Thần Chân Lý đến

Thái Hà (08.05.2018) – Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. (Ga 16,5-11)

Ảnh minh họa (Google)

Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolo Tông đồ nói: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5)

Đức Giêsu biết giờ của Người đã gần đến, giờ mà Người phải rời bỏ thế gian mà đến cùng Thiên Chúa Cha, Người hằng yêu thương những kẻ thuộc về Người và vẫn yêu thương họ đến cùng. Bởi thế, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Người hứa ban Đấng bảo trợ là Thần Chân Lý cho các ông. Như thế, dù không còn hiện diện cách hữu hình với các môn đệ, nhưng Đức Giêsu vẫn luôn đồng hành cùng ông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời nhờ và qua Chúa Thánh Thần, Đấng gìn giữ, an ủi và thánh hóa Hội Thánh. Đồng thời, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Người vẫn luôn quan tâm và yêu thương hết mọi kẻ thuộc về Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thánh Thần đến giúp chúng con canh tân đời sống, ngõ hầu chúng con yêu mến Ngài trên hết mọi sự, đồng thời được liên kết với nhau trong tình yêu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.