Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: Chúa Thánh Thần – Đấng Tố Cáo Thế Gian

Thái Hà (16.05.2023) – Đức Giêsu nói: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. […] Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử”. (Ga 16,5-11)

Cổ ngữ Latin có câu: “Errare humanum est”, nghĩa là đã là người thì thế nào cũng có sai lầm. Cho nên nhận ra những sai lầm cửa mình là một điều cần thiết và rất hữu ích giúp ta có thể sửa sai, ngày càng hoàn thiện chính mình.

Đức Giêsu khẳng định Chúa Thánh Thần sẽ đến thế gian để chứng minh về sự sai lầm của nó. Về tội lỗi: tội của người Do Thái xưa đó là không chịu tin Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến. Về sự công chính: Người Do Thái đã không nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng công chính nên đã giết Người. Về việc xét xử: Hội đồng đã giết Người. Về việc xét xử: Hội đồng Do Thái đã xử án chết cho Đức Giêsu; và nhiều người Do Thái cũng cho rằng bản án ấy là đúng bởi vì được xử bởi một cơ quan có thẩm quyền.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn và đốt lửa yêu mến trong trái tim con. Xin cho con “biết Chúa”, và xin cho con “biết con”. Biết Chúa là Đấng thiện hảo và biết con còn nhiều khiếm khuyết để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…