Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: Đấng bảo trợ

Thái Hà (19.05.2020) – Nếu Thầy ra đi, sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em (Ga 16,5-11)

(ảnh internet)

Nhiều thành phố, quốc gia ở Châu Âu có truyền thống tốt đẹp nhận một vị Thánh nào đó làm Đấng Bảo trợ để bảo vệ, hướng dẫn và chuyển cầu cho người dẫn cũng như mọi nhu cầu trong thành phố, quốc gia của họ.

Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến ở với các Tông đồ. Tại sao vậy? Bởi vì các ông đã từ bỏ tất cả để gắn bó với Chúa Giêsu, nay Người ra đi chịu chết, về cùng Chúa Cha khiến các ông bối rối và ưu phiền. Người sai Chúa Thánh Thần đến trợ giúp, nâng đỡ và thúc đẩy các ông làm chứng về việc Người đã Phục Sinh và tiếp tục thi hành sứ mệnh của Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống làm sao để mọi người thấy Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động nơi mỗi người trong một thế giới ra như con người đã rời xa Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tuôn đổ đầy Thánh Thần trong chúng con, để chúng con được hoan lạc bình an và luôn sống theo sự thật. Amen.

Suy niệm Tin mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.