Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Cái nhỏ trong cái lớn

Thái Hà (19.02.2019) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (Mc 8,14-21)

Ảnh minh họa (Google)

Một diễn giả lấy một miếng giấy trắng lớn, vẽ trên đó một chấm đen và hỏi người ngồi hàng đầu xem anh ta thấy gì? Anh mau mắn trả lời: “một chấm đen”. Ông lần lượt hỏi từng người. Tất cả đều trả lời thấy một chấm đen. Lúc đó, diễn giả mới bình tĩnh nói: “Các anh thấy một chấm đen. Đúng. Nhưng sao không ai thấy cả một tấm giấy trắng lớn!”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu răn bảo các môn đệ về men Pharisêu và men Hêrôđê. Đó là những men xấu ảnh hưởng đến cả khối bột. Đang khi đó, các môn đệ chỉ lo đến chuyện miếng bánh ăn. Như thế, các ông cũng đã mang trong mình phần nào men xấu của Pharisêu bởi các ông chỉ lo của ăn phần xác là cái bên ngoài mà quên mất của ăn thiêng liêng là cái bên trong, là lời giáo huấn Đức Giêsu đang nói với các ông và là chính Người với quyền năng Thiên Chúa. Các môn đệ chỉ nhìn thấy cái nhỏ trong cái lớn của ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra ý Chúa bao trùm trong mọi khía cạnh của đời sống chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.