Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Hiểu lời Chúa dạy

Thái Hà (16.02.2021) – Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?” (Mc 8,14-21)

Nhiều học giả khi nghiên cứu triết học Hegel phải thừa nhận rằng, hiểu được ông thì không dễ tí nào. Chính Hegel cũng đã từng nói: “Thật ra, trong tất cả đám môn sinh, chỉ có trò E.Gans là hiểu tôi thôi, nhưng trò ấy lại cũng hiểu sai”.

Các môn đệ là những người nghe lời giảng và chứng kiến các phép lạ của Đức Giêsu. Nhưng các ông vẫn chưa thấu hiểu lời của thầy. Đức Giêsu đã khiển trách các ông chậm hiểu, cùng đưa ra lời cảnh báo các ông phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê – những thứ men bóp nghẹt Lời Chúa và làm các ông khước từ Tin Mừng là chính Đức Giêsu.

Xã hội hôm nay tràn ngập các phương tiện truyền thông, những ý thức hệ tai hại, phong trào tự do, chủ nghĩa vô thần. Chúng có thể là các thứ men cám dỗ chúng ta trở thành những kẻ điếc Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu Lời Chúa dạy và đón nhận Tin Mừng của Chúa vào từng ngày sống, ngõ hầu đức tin chúng con thêm vững vàng, lòng mến chúng con thêm thắm thiết. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…