Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Khiêm tốn

Thái Hà (13.02.2018) – Đức Giêsu răn bảo các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 8,14-21)

Ảnh minh họa (Google)

Tục ngữ Nhật Bản có câu: “Chim ưng khôn giấu móng vuốt”. Câu này có nghĩa rằng những người tài giỏi không nhất thiết phải hiện ra. Nước Nhật là một đất nước đề cao tinh thần tập thể trên cá nhân.

Trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu răn bảo những môn đệ của Người cảnh giác với men Pharisêu và men Hêrôđê. Men Pharisêu chính là thái độ tin tưởng và cậy dựa những gì họ hiểu biết về luật Thiên Chúa. Và men Hêrôđê chính là thái độ tự phụ bản thân, dựa vào quyền thế và khả năng của mình.

Chính hai loại men này dẫn họ đi đến thái độ cứng lòng và không còn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Người môn đệ bước theo Chúa phải khiêm tốn trước quyền năng của Người và tin tưởng vào Người. Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, trong thinh lặng của một ngày mới, xin cho con được bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn mọi người bằng cặp mắt tràn đầy tình thương; luôn được kiên nhẫn, thông cảm, hiền lành và khôn ngoan”, Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.