Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Men xấu

Thái Hà (13.02.2024) – Đức Giêsu răn bảo các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mt 8,14-21)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại sự việc các môn đệ bàn tán với nhau về chuyện các ông quên đem theo bánh ăn. Lúc bấy giờ các ông chỉ có một chiếc bánh. Đức Giêsu đã nhắc các ông nhớ lại phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Người đã thực hiện như một lời khiển trách tế nhị và cũng nhằm trấn an cơn bối rối của các ông. Nhưng điều quan trọng hơn là Đức Giêsu còn nhắc nhở các môn đệ phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê.

Trào lưu tục hóa trong thế giới ngày nay đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những ảnh hưởng của nó lên đời sống con người, trên cả bình diện tự nhiên lẫn siêu nhiên là điều không thể phủ nhận. Sự tác động tục hóa diễn ra âm thầm, chỉ như một ít men được vùi vào bột lúc ban đầu, nhưng rồi có thể làm cả khối bột con người dậy men những điều nghịch với chân lý đưc tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con trước những ảnh hưởng của men tục hóa và xin thánh hóa chúng con thành men của Chân lý và Đức tin, sẵn sàng sống và làm chứng cho Ơn Cứu Độ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…