Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Nhận biết Cha

Thái Hà (18.05.2021) – Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. (Ga 17,1-11a)

Bài Tìn Mừng hôm nay là phần đầu của lời nguyện hiến tế; Đức Giêsu thưa với Chúa Cha để xin Người sẽ ban cho các môn đệ sự sống đời đời: Đó là nhận biết Cháu Cha và tin vào Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến.

Đức Giêsu khẳng định rằng con người chỉ có thể đón nhận ơn cứu độ khi nhận ra Thiên Chúa và xác tín về Người. Thế nhưng, việc nhận biết Thiên Chúa và nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai thật không dễ dàng, bởi vì việc nhận biết THiên Chúa và tin vào Đức Giêsu không phải do trí hiểu hay thực nghiệm khoa học, mà là một ân ban đến từ Thiên chúa.

Điều này đòi hỏi mỗi Kitô hữu phải năng suy gẫm Lời Chúa, kiên trì cầu nguyện, tham dự phụng vụ, để nhận được ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng trao ban các ơn hiểu biết và khôn ngoan (x. CL 1,9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng ta nhận ra Chúa là Cha sáng tạo và yêu thương săn sóc chúng con, đồng thời tin nhận Chúa Giêsu, là Đấng được Cha sai đến để cứu độ chúng con, ngõ hầu chúng con đạt tới sự sống đích thực là chính Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…