Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Nhận biết Chúa Thánh Thần

Thái Hà (23.05.2023) – Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô”. (Ga 17,1-11a)

“Người ta nhìn thấy Chúa mỗi ngày, chỉ là họ không nhận biết Người” (Pearl Bailey). Sự sống đời đời hệ tại một chữ: “Biết”. Chữ này gồm tóm nhiều điều: ân sủng từ phía Thiên Chúa, sự tự do đón nhận và sống theo Tin Mừng từ phía con người.

Tự thân, con người chỉ có thể lờ mờ nhận biết Thiên Chúa, và sự sống đời đời cũng chỉ là một ước vọng mơ hồ trong tâm trí họ. Không cần phải hổ thẹn khi tự thú nhận rằng chúng ta không biết nhiều về Thiên Chúa chúng ta hằng tôn thờ, tin cậy và yêu mến. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn có một đảm bảo cho sự sống đời đời: tình yêu Thiên Chúa. Bất chấp những hạn chết về mặt hữu thể, sự vô tri hay tội lỗi phận người, Thiên Chúa vẫn đem ơn cứu độ đến, đặt trên đôi tay, chờ chúng ta nắm lấy bằng đức tin và một cuộc sống rập theo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin không ngừng tỏ cho chúng con nhận biết Ngài. Như thế, chúng con cũng nhận biết Cha, và được hưởng sự sống đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…