Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Nhận biết Thiên Chúa

Thái Hà (04.06.2019) – Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. (Ga 17,1-11a)

Đức Giêsu (Ảnh Internet)

Nhà toán học, triết gia vĩ đại người Pháp, Blaise Pascal, đã nói: Từ chỗ nhận biết Chúa đến chỗ yêu kính Chúa còn xa lắm, nhưng những người yêu kính Chúa lại luôn luôn muốn mọi người trước hết hãy nhận biết Chúa.

Pascal nói về sự nhận biết Thiên Chúa thuần túy trên binh diện lý trí. Do đó, theo ông, nhận biết thôi thì chưa đủ, vì cần phải yêu mến Thiên Chúa. Còn theo ngôn ngữ của Thánh Kinh: “nhận biết” có sự hiểu biết bằng tư duy logic, có kinh nghiệm đụng chạm đến thực tại được nhận biết, và cả sự yêu mến thực tại ấy.

Con người chỉ có thể đón nhận ơn cứu độ khi lý trí họ nhận ra Thiên Chúa với xác tín về Người. Qua cuộc sống gắn bó Thiên Chúa, thực thi huấn lệnh Người ban và tâm hồn yêu mến Thiên Chúa, con người nhận thấy tình yêu lớn lao Chúa dành cho nhân loại và cho chính mình, từ đó luôn sẵn sàng đáp trả tình yêu Chúa. Sống như thế, con người đã được đầy tràn sự sống đời đời ngay lại trần gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con để con nhận biết Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.