Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: Làm lớn phải phục vụ

Thái Hà (22.05.2018) – Đức Giêsu ngồi xuống gọi nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (Mc 9,30-37)

 

Ảnh minh họa (Google)

Kế vị Thánh Phêrô và thay mặt Chúa Kitô ở trần gian, các Đức Giáo hoàng dĩ nhiên là người nắm giữ vai trò tối cao trong Giáo Hội. Thế nhưng, cuối các văn kiện Tòa Thánh, các ngài thường ký tên với dòng chữ: “Tôi tớ của các tôi tớ”.

Khi nghe Thầy tâm sự: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người”, đúng ra các  môn đệ phải phải lo lắng cho Thầy, nhưng các ông lại mải phân bì nhau xem ai sẽ làm lớn. Các ông vẫn nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ chiến đấu với đế quốc Roma và làm vua nước Do Thái. Qua đó, Đức Giêsu đã dạy các ông thế nào là người làm lớn. Người làm lớn phải là “người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”, nhất là những người nghèo hèn và bất hạnh.

“Phục vụ mọi người” không chỉ là điều dành riêng cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, nhưng còn là điều Chúa muốn cho mọi kẻ tin vào Người. Phục vụ người khác chính là cách thức chúng ta họa lại hình ảnh của Đức Giêsu, Đấng đã đến “không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn phục vụ khi đến với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.