Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Được và mất

Thái Hà (25.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. (Mc 10,28-31)

Ngạn ngữ Anh có câu: “Điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”.

Theo lẽ thường, khi phải quyết định chọn lựa một điều gì đó, người ta dễ dàng chọn phần tốt nhất cho mình. Người ta chỉ bỏ điều này để nhận điều kia khi biết được điều kia khi biết được điều kia tốt hơn.

Hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một giá trị thiêng liêng vượt trên những toan tính của người đời khi Người dạy các môn đệ từ bỏ mọi sự vì Tin Mừng để được gấp trăm. Từ bỏ không có nghĩa là chối bỏ cuộc sống trần thế, nhưng là từ bỏ những tham vọng để hướng đến cuộc sống vĩnh cửu.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta được mời gọi sống thanh thoát và an bình trước những tiện nghi, đồng thời, từ bỏ chính mình để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban sức mạnh tình yêu để chúng con sống trọn ơn gọi và chu toàn sứ mệnh Chúa trao phó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…