Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Phần thưởng mới

Thái Hà (29.05.2018) – Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. (Mc 10,28-31)

Ảnh minh họa (Google)

Lẽ thường tình, khi dồn tâm huyết làm một việc gì đó, chúng ta nghĩ liệu mình sẽ thu lại được bao nhiêu? Những điều chúng ta kiếm được có xứng đáng với công sức không?

Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy. Sau khi được nghe và biết về những người được ơn cứu độ, thánh nhân đã nhắc Đức Giêsu rằng: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Ông mong muốn mình sẽ không thiệt thòi khi theo Thầy trên hành trình rao truyền Lời Chúa. Thế nhưng, ông không biết rằng việc theo Đức Giêsu không những ông sẽ được phần thưởng đời sau, mà ngay đời này, ông sẽ nhận lãnh được muôn vàn hồng ân của Chúa: được làm môn đệ Chúa, làm con cái cha trên trời và trở nên anh em cho mọi người…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra hồng ân Chúa ban ngay khi còn ở đời này, và xin giúp chúng con biết tận dụng những hồng ân đó để đạt đến phần thưởng cuối cùng là Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.