Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Phần thưởng Nước Trời

Thái Hà (05.03.2019) – Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu đời sau”. (Mc 10,28-31)

Ảnh minh họa (Google)

Mặc dầu được sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nhưng thánh Phanxicô Assisi đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống sung túc, để hoàn toàn theo Chúa bằng một cuộc sống nghèo khó thật sự. Cuộc sống của thánh nhân đã thu hút nhiều anh em cùng sống theo tinh thần khó nghèo do chính ngài chủ xướng.

Hôm nay, Đức Giêsu cho ông Phêrô biết rằng, nếu dám từ bỏ những gì xem ra là quý giá nhất vì Nước Trời, ông sẽ nhận được phần thưởng cao quý gấp bội.

Con đường Đức Giêsu đã đi là con đường thập giá. Trên con đường này, mỗi chúng ta được mời gọi bước đi theo Người. Chẳng dễ dàng gì khi phải từ bỏ: nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái, ruộng đất. Nhưng phần thưởng của việc từ bỏ ấy thật lớn lao, đó là Nước Trời, là chính Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những gì ngăn cản chúng con đến với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.