Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Theo Chúa

Thái Hà (28.02.2017) – Ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. (Mc 10,28-31)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Ông Antôn Mancusô rất giỏi giang và tài năng. Năm 27 tuổi, ông làm thị trưởng thành phố Ficarra (Nước Ý). Sau khi dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 15 tại Rôma vào ngày 20/08/2000, ông đã lắng nghe tiếng Chúa gọi đi theo Người. Thế là, ông nộp đơn từ chức Thị trưởng ngày 14/09/2000, rồi xin vào dòng tu để dâng trọn đời cho Chúa ngày 14/09/2000 ở tuổi đời 34. Vì sao lại như vậy? Vì ông đã nhận ra được niềm vui của việc theo Chúa.

Thánh Máccô kể cho chúng ta nghe chuyện các môn đệ hỏi Đức Giêsu: Khi từ bỏ mọi sự để đi theo Người, họ sẽ nhận được gì? Câu trả lời của Đức Giêsu là: Những ai hết lòng vì Người và Tin Mừng thì sẽ được của cải, cha mẹ, anh em,… cùng sự ngược đãi ở đời này và Nước Trời vĩnh cửu ở đời sau.

Ngày nay, đời sống vật chất lắm khi đã làm cho chúng ta mê muội và khó lòng từ bỏ để theo Chúa; nhưng người môn đệ Chúa phải can đảm chấp nhận bỏ đi tất cả, để chỉ chọn một mình Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để chống trả những cám dỗ của thế gian để yêu mến một mình Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.