Thứ Ba Tuần X Thường Niên: Muối và ánh sáng

Thái Hà (07.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. (Mt 5,13-16)

Muối và ánh sáng là những yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Bản chất của chúng ta là giúp ích cho đời. Vì thế, một khi muối đã hết mặn và ánh sáng không còn chiếu tỏa, là chính khi chúng không còn là chúng nữa và trở thành thứ bị loại bỏ. Sự hiện hữu của mỗi người chúng ta là một nét riêng góp vào cuộc sống muôn màu. Hành trình cuộc đời của chúng ta là hành trình sống để mỗi ngày ta trở nên là mình hơn. Cũng như muối chỉ có ích khi ướp mặn cho đời và ánh sáng chỉ hữu dụng khi chiếu sáng cho trần gian, vì công dụng của muối và ánh sáng đưa đến sự sống, sự tốt lành, chúng ta cũng chỉ là chính mình thực sự khi đi ngang qua chúng ta người khác thấy sự lành của Thiên Chúa đang tỏ lộ nơi trần gian, vì mỗi người chúng ta chính là hình ảnh của Thiên Chúa – Đấng Thiện Hảo Trọn Lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn biết nhìn lại chính mình, để nhận ra rằng chúng con đã sống tốt lành hay chưa. Xin giúp chúng con phân định đâu là thánh ý của chúa trên cuộc đời chúng con, để mỗi ngày sống là mỗi ngày danh Chúa được cả sáng ở dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.