Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Hãy yêu thương kẻ thù

Thái Hà (14.06.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.” (Mt 5,43-48) 

Luật lệ là điều cần để một xã hội tồn tại và phát triển trong trật tự. Luật không chỉ để bảo vệ nhưng đôi khi còn để răn đe hay trùng phạt. Thế nhưng, đối với Đức Giêsu thì chỉ có một thứ luật duy nhất đó là luật yêu thương. Luật yêu thương mà Chúa Giêsu dạy không phân biệt bạn với thù, yêu với ghét, công bằng với bác ái… Chúa Giêsu muốn ta hãy yêu thương không phải vì người khác đáng ghét hoặc đáng thương, nhưng hãy yêu thương vì tình yêu làm nên bản chất “Là” còn Thiên Chúa ở nơi ta. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, nếu ta là con của Ngài thì chính ta cũng phải sống yêu thương. Như thế, nếu ngày nào ta chưa sống yêu thương nghĩa là ta đang dần đánh mất bản chất “Là” còn Thiên Chúa của chính ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, với sự giới hạn và ích kỷ của bản thân thì sống yêu thương kẻ thù là điều rất khó đối với con. Xin Chúa hãy mở lòng và giúp sức cho con, để nhờ ơn Chúa giúp con có thể can đảm sống yêu thương như Chúa đã dạy và đã sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.