Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Yêu thương kẻ thù

Thái Hà (16.06.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5,43-48)

Yêu thương kẻ thù

Sau hơn 50 ngày bị bắt làm con tin, một nhà truyền giáo đã bình tĩnh trả lời câu hỏi của các phóng viên về những gì mình đang suy tính trong lòng: “Tôi đã tha thứ cho những kẻ bắt giữ và hành hạ tôi. Tôi muốn nói với họ rằng, tôi không có gì thù ghét họ, nhưng vẫn yêu thương và sẵn sàng trở lại đó làm việc”.

Thái độ thông thường của người đời là yêu người yêu mình và ghét kẻ ghét mình. Đó mới chỉ là hợp lẽ công bằng, hay “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ về một tình yêu vượt lên những điều bình thường bằng việc yêu thương những kẻ ghét mình. Đó là một tình yêu vô điều kiện, không phân biệt bạn hay thù, người tốt hay xấu.

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không thiên vị, không thành kiến, bất kể chúng ta là người thế nào. Giờ đây, chúng ta cũng phải có bổn phận thực thi tình yêu ấy, một tình yêu phổ quát vượt qua mọi ranh giới giữa bạn và thù, như Chúa đã yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh tình yêu, để chúng con biết quảng đại yêu thương hết thảy mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.