Thứ ba Tuần XII Thường Niên: Con đường sự sống

Thái Hà (22.06.2021) – “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7,6.12-14)

Có một anh ngoại đạo nói với một người bạn Công giáo rằng: Đạo của anh thật khắt khe, có nhiều lề luật quá, bắt người ta giữ nhiều thứ vô lỹ, như thế cuộc sống còn gì là ý nghĩa.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn đưa ra cho chúng ta một chọn lựa phù hợp nhất, đó là chọn con đường dẫn tới sự sống chứ không phải dẫn tới diệt vong. Con đường dẫn tới sự dống sẽ phải trải qua đau khổ và mất mát; thế nhưng, phần thưởng Thiên Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao: sự sống vĩnh cửu.

Không có phần thưởng nào lớn hơn phần thưởng Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, nhiều người lại thích tìm kiếm sự dễ dãi, sung sướng để hoan lạc trong thế tạm bợ, chóng qua này hơn là tìm kiếm kho báu Nước Trời vĩnh cửu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con có thêm sức mạnh mà can đảm vượt qua những cám dỗ của thế giới vật chất. Xin cho chúng con biết khao khát và tìm kiếm Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…