Thứ Ba Tuần XII Thường Niên: Đường đến vinh quang

Thái Hà (25.06.2019)  – Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông: “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7,6.12-14)

Ảnh minh họa (Google)

Trong kỳ thi A – level, Jon Snow chỉ đỗ duy nhất môn tiếng Anh (điểm C), nhưng ông lấy chính thất bại đó làm động lực vươn lên. Về sau, ông trở thành phóng viên hàng đầu của nước Anh.

Đường hẹp không phải là lối sống hẹp hòi, mà là cách thức chúng ta tập trung suy nghĩ và hành động để đạt đến chân lý, các giá trị trong cuộc sống và nhất là Nước Trời. Cho dù chúng ta đã nghe Lời Chúa, đã đón nhận Mình Máu Thánh, nhưng tất cả điều này chưa phải là giấy thông hành vào Nước Trời: “Ai nghe những lời Tôi dạy mà đem ra thực hành, thì ví như người xây nhà trên cát”. Đường hẹp chính là con đường của Đức Giêsu. Đó là con đường dẫn đến sự sống. Chính Đức Giêsu đã đến trần gian, đã cọn con đường hẹp là thập giá để đưa đến vinh quang là sự Phục sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thấy ánh sáng phục sinh huy hoàng của Chúa ở cuối đường hẹp, để chúng con vững bước trên đường thập giá của cuộc đời. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.