Thứ Ba Tuần XII Thường Niên: Qua cửa hẹp mà vào

Thái Hà (21.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào trong qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”. (Mt 7,6.12-14)

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, điều gì ta có được một cách dễ dàng thì ta lại ít quan tâm, trân trọng. Trái lại những thứ quý giá lại đòi hỏi ta phải hy sinh, vất vả hay thậm chí phải trả giá đắt mới đạt được. Cũng thế, Tin Mừng hay Nước Trời là “của thánh”, “ngọc quý” không phải bất cứ ai muốn sở hữu thì sẽ được, nhưng chỉ những ai biết hy sinh, không ngại gian lao thử thách mới có thể có được. Bởi vì Nước Thiên Chúa tuy “rộng và đẹp” nhưng cửa vào thì lại “chật và hẹp”. Chúa Giêsu đã đi trên con đường “chật và hẹp” ấy để vào Nước Trời bằng sự hy sinh đến nỗi chết đi những tính hư, nết xấu mỗi ngày. Thế nhưng, thật khó để sống hy sinh. Hy sinh để tìm lợi ích cho chính mình đã khó, ấy vậy mà Chúa còn đòi hỏi ta phải hy sinh cho người khác; “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta”. Nguyên tắc này thật khó để thực hiện, thế nhưng đó lại là con đường dẫn đưa ta vào hạnh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chỉ ra con đường để vào Nước Trời là bác ái với tha nhân, xin cho con dám hy sinh phục vụ tha nhân không vì lợi ích bản thân nhưng vì hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.