Thứ ba Tuần XIV Thường Niên: Mùa gặt

Thái Hà (06.07.02021) – Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9,32-38)

Sứ điệp truyền giáo năm 2019 mang chủ đề: “Được rửa tội và được sai đi”. Qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở mỗi người Kitô hữu ý thức hơn ơn đức tin mà mình đã lãnh nhận, đồng thời ý thức sứ mạng của mỗi Kitô hữu là những nhà truyền giáo trong Hội Thánh.

Trong thời đại hôm nay, dường như những giá trị vật chất đang dần lấn chiếm những giá trị tinh thần. Do đó, con người cũng dần lãng quên Thiên Chúa, lãng quên những giá trị vĩnh cửu mà họ được mời gọi hướng tới. Bởi thế, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bát ngát bao la.

Cánh đồng truyền giáo là của Chúa, và Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy “cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chugns ta không phải chủ thể của việc loan báo Tin Mừng, cũng không phải ông chủ của mùa gặt. Nhưng chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa để Người biến đổi chúng ta thành những tay thợ gặt lành nghề theo ý muốn của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…