Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Chiều sâu đời Kitô hữu

Thái Hà (18.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi”. (Mt 11,20-24)

 Đức Giêsu than thở cho các thành Khorađin, Bếtxađa, Caphácnaum vì họ không nhận ra ơn cứu độ, dù Người đang sống cùng họ.

Trên thực tế, người Kitô hữu nhiều lúc cũng chỉ khoác trên mình tấm áo Tin Mừng, nhưng không thật sự để Tin Mừng thấm vào con người mình. Đừng quên, chiều sâu tâm linh mới là điều quan trọng của người tín hữu, chúng ta đừng để mình bị thiếu hụt nó trong cuộc đời.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy biết ăn năn sám hối tội lỗi để được Thiên Chúa khoan dung. Đây là thái độ cần có của tội nhân ngõ hầu họ cũng có thể được tha thứ và được biến đổi trở thành con người mới. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn chờ đợi tội nhân đến gặp gỡ Người nơi Bí tích Hòa giải. Dĩ nhiên, sự sám hối ăn năn ngụ ý một tấm lòng khiêm hạ để biết nhìn nhận tội lỗi của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xét mình mỗi ngày để không bị đắm chìm trong những lỗi lầm, thiếu xót của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…