Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Đức tin cũng cần được tôi luyện

Thái Hà (16.07.2019) – Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. (Mt 11,20-24)

Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaida! (Ảnh internet)

Một giáo dân khô khan không chịu đi lễ nhà thờ. Khi linh mục hỏi lý do, ông lý luận rằng: Nếu khi tôi đi lễ, trộm vào nhà lấy tài sản của tôi, cha có đền cho tôi không? – Vị linh mục trả lời: Vậy ông có tin rằng: Chúa gọi ông đi lễ là để bảo vệ mạng sống cho ông không?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi lên án hai thành Khoradin và Bếtxaida, Đức Giêsu đã kết án thái độ cứng lòng tin của họ trước lời rao giảng và những phép lạ Người làm. Đây cũng là một lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta. Hằng ngày chúng ta được tham dự Thánh Lễ, được nghe Lời Chúa dạy bảo, những chúng ta có thực sự hoán cải, chúng ta có thực sự đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa? Chúng ta giống người dân trong thành Tia và Xiđôn hay dân trong thành Khôradin và Bếtxaida?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường dễ nản lòng mỗi khi gặp gian nan thử thách. Xin nâng đỡ niềm tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.