Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Hãy sám hối

Thái Hà (12.07.2022) – Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Mt 11,20-24)

Chúa Giêsu giận vì lòng con người chai đá, chứng kiến nhiều phép lạ nhưng chẳng chịu ăn năn hối cải. Thật thế, trong đời sống hằng ngày, biết bao biến cố xảy đến; thế nhưng, có bao nhiêu người cảm nghiệm được “phép lạ” hay “dấu chỉ” qua những biến cố ấy, để nhìn lại đời sống đức tin của mình, nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa và với tha nhân mà dâng lời tạ ơn, ca ngợi hay ăn năn, thống hối và trở về với Chúa thật sự. Phải chăng con người quá vô tâm và thờ ơ với Chúa, luôn làm cho Chúa phải đau buồn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có đôi tai luôn biết lắng nghe để thi hành Lời Chúa dạy; có con tim rộng mở để đón nhận và cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong cuộc sống; có một tâm hồn biết nhạy bén trước mọi biến cố của cuộc đời, để chúng con nhận ra đau là điều Chúa mời gọi, đâu là điều đẹp lòng Chúa, cái gì là tốt, cái gì là hoàn hảo làm vui lòng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.