Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Ứng nghiệm lời ngôn sứ

Thái Hà (21.07.2018) – Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Đây là người Tôi Trung Ta tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người”. (Mt 12,14-21)

Ảnh mình họa (Google)

Ngôn sứ Isaia năm xưa đã tuyên sấm về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Người Tôi Tớ của Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn để giúp đỡ dân Chúa. Người Tôi Tớ này được hiện thực hóa nơi Đức Giêsu, Ngôi Hai xuống thế làm người.

Thiên Chúa ban Thần Khí xuống trên Đức Giêsu để Người đem Tin Mừng cứu độ đến cho toàn dân. Đức Giêsu chính là Người Tôi Tớ hiền lành, khiêm tốn, và đầy tình xót thương đến trần gian để ban cho con người sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất. Chính vì thế, Con Thiên Chúa đã sống một đời sống như con người để dạy dỗ, giúp đỡ và dùng chính Máu Mình mà đem ơn cứu độ cho con người.

Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Đức Giêsu, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, mà sống hết mình trong sự tin tưởng, khiêm nhường và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu tình yêu của Chúa và hết lòng trở về với Ngài để được ơn cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.