Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên: Ai là anh em Ta

Thái Hà (18.07.2022) – Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)

Tiếp tục trong chuỗi suy tư về thái độ lắng nghe Lời Chúa, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không hề chối bỏ mối dây ruột thịt giữa Người và Đức Maria vì Người hằng luôn yêu thương, bảo vệ và kính trọng Mẹ. Chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen của câu “ai là Mẹ Ta, ai là anh em Ta”, vì Chúa có ý dạy: Người không chỉ có gia đình theo cách tự nhiên, mà Người còn có gia đình thiêng liêng là những người tin và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Như vậy, người môn đệ của Chúa là người phải biết nhận ra Thánh ý Thiên Chúa trong Lời Ngài, cụ thể là trong Kinh Thánh. Hãy đến và ở lại trong Lời Ngài để trở nên anh em một nhà với Lời Hằng Sống là chính Chúa Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa bao bộn bề của cuộc sống xin cho chúng con luôn biết ở lại trong Chúa qua việc lắng nghe, suy niệm và thi hành Lời Chúa, để một ngày kia khi về Quê Trời được Chúa nhận chúng con là anh em của Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.