Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên: Kiên nhẫn

Thái Hà (28.07.2020) – Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người… Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. (Mt 13,36-43)

Thomas Edison nhà phát minh vĩ đại người Anh, nhờ sự kiên nhân và ý chí quyết tâm vượt qua gian khó sau thời gian dài thí nghiệm, Edison đã phát minh ra dây tóc bóng đèn điện mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay.

Dụ ngôn Cỏ lùng trong ruộng lúa cho thấy Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Mỗi người đều mang trong mình những giới hạn và bất toàn. Tuy nhiên, nơi mỗi người đều có một khát vọng hướng đền điều thiện. Thiên Chúa là Đấng tốt lành luôn tồn trọng tự do và chờ đợi chúng ta trở về với đường ngay nẻo chính. Người không vội vàng trừng phạt khi thấy điều xấu, nhưng kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn và hoán cải. Người kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày cánh chung rồi mới phân biệt kẻ hành người dữ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn vào sự công bình của Chúa để biết hoán cải; và nhìn vào tình yêu của Chúa để cũng biết kiên nhẫn với những yếu đuối của người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…