Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: Cầu nguyện

Thái Hà (03.08.2021) – “Giải tán họ xong, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình”. (Mt 14,22-26)

Bắt gặp nhà bác học Ampère đang quỳ cầu nguyện sốt sắng trong một nhà nguyện sốt sắng trong một nhà nguyện cổ ở Paris, anh thanh niên đặt câu hỏi: “Thưa giáo sư, có thể vừa là một nhà bác học vĩ đại vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không?” Nhà bác học trả lời: “Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi!”

Tin Mừng hôm nay nhắc đến việc Đức Giêsu đi lên núi cầu nguyện một mình. Núi thường biểu tượng cho không gian tĩnh lặng để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Đức Giêsu lên núi cầu nguyện là gương mẫu cho chúng ta trong việc dành thời gian và không gian riêng tư để gặp Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện là “linh hồn” cho đời sống Kitô hữu. Khác với những người không có niềm tin vào Chúa, chúng ta tin và có thể nói chuyện với Chúa. Theo mẫu gương Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi lên núi, tức dành ra những khoảng lặng trong ngày để gặp gỡ và thưa chuyện với Chúa ngang qua việc cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đang bị bủa vây bởi nhiều thứ làm chúng con quên mất Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng mến Chúa để biết dành thời gian gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…