Thứ Ba Tuần XVIIThường Niên: Chấp nhận sự khác biệt

Thái Hà (30.07.2019) – Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (Mt 13,36-43)

(Ảnh internet)

Sau nhiều năm phải sống trong trại tập trung, văn hào Alexandre Solzhenitsyn đã nghiệm ra rằng: Đường phân chia biên giới giữa tốt và xấu không nằm giữa các quốc gia, các giai cấp hay các đảng phái chính trị mà nằm ngay trong lòng mỗi người.

Tin Mừng diễn tả lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, Người sẵn sàng chấp nhận sự pha trộn tốt xấu trong Nước Trời tại trần thế. Người cho người lành kẻ dữ sống chung với nhau, như cỏ lùng mọc lên cùng với lúa mì xanh tốt cho đến ngày tận thế, rồi mới tách biệt người lành khỏi kẻ dữ. Đây là thời gian ân huệ để kẻ dữ hoản cải, trờ về với Thiên Chúa, mà biết chết đi cho cho con người cũ của mình. Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta đi vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, nghĩa là biết chấp nhận những khác biệt của tha nhân, biết tha thứ lỗi lầm của người khác như Thiên Chúa chấp nhận và thứ tha tội lỗi cho chúng ta

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình và sẵn sàng chấp nhận, bỏ qua lỗi lầm của người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.