Thứ Ba Tuần XX Thường Niên: Ai sẽ được vào Nước Trời?

Thái Hà (17.08.2021) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời”. (Mt 19,23-30)

Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nói chung, cuộc sống nếu có tiền có của thì mọi chuyện đều dễ dàng.

Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay lại đối nghịch với quan điểm trên mà con người trong xã hội hiện đại vẫn đang suy nghĩ. Chính Đức Giêsu đã đưa ra một bài học về giá trị tiền của để cảnh báo cho cả người giàu lẫn người nghèo: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.

Quả thật, chúng ta thấy rằng, không phải trở thành người giàu là xuống hỏa ngục, nhưng đa phần người giàu dễ rơi vào cám dỗ của quyền lực, tham lam và ích kỷ. Ngay cả những người nghèo, họ cũng dùng mọi thủ đoạn của trần gian để muốn có tiền của, muốn trở thành người giàu. Nếu như thế, họ cũng không thể đón nhận được hạnh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con dám ra khỏi mình và thanh thoát trước của cải tiền bạc để sống theo những gì Chúa muốn, để chúng con chỉ tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời là cùng đích của cuộc đời này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…