Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên: Khốn cho các ngươi là những kẻ giả hình

Thái Hà (23.08.2022) – “Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

“Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. (Mt 23,23-26)

Người đạo đức giả là những người làm tròn bổn phận nộp mọi thứ thuế, nhưng lại bỏ qua công lý và lòng nhân, nghĩa là tương quan với tha nhân; bỏ qua lòng thành tín, nghĩa là tương quan với Thiên Chúa. Họ coi sự công chính của con người đến từ việc giữ luật chi li, thay vì đến từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ còn coi lề luật trọng hơn sự sống, trong khi luật được ban là để phục vụ cho sự sống. Như thế, họ chỉ làm tròn những bổn phận đem lại cho họ vinh quang, danh dự, tiếng tốt. Trong khi đó, luật mến Chúa và yêu người thì họ không quan tâm. Sống lệ thuộc vào lời khen tiếng chê, quả là một bất hạnh. Đôi khi chúng ta cũng chú tâm đến việc nhỏ nhặt, nhất là lo giữ luật chi li, qua việc ăn chay, siêng năng đi lễ nhà thờ, tham dự thánh lễ,… mà chẳng quan tâm đến điều cốt yếu trong đời sống đức tin là tin cậy vào Chúa, sống công bình và yêu mến tha nhân. Sống đạo tốt không chỉ là giữ cho mình khỏi những điều xấu, mà còn phải làm việc tốt nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức điều cốt yếu trong đời sống đạo là mến Chúa và yêu thương tha nhân, để chúng con tô điểm tâm hồn mình bằng những việc tốt. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.