Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên: Đấng uy quyền

Thái Hà (01.09.2020) – Bấy giờ, mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất”. (Lc 4,31-37)

Chúng ta vẫn nói với nhau “Trăm nghe không bằng một thấy”. Nếu chỉ nghe nói về điều gì đó thì có lẽ là chúng ta chưa tin ngay, nhưng khi được chứng kiến, chúng ta sẽ tin.

Với quyền năng của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ khiến dân chúng phải sửng sốt kinh ngạc. Qua đó, họ tin vào Người, và danh tiếng của Người được đồn ra khắp nơi.

Thiên Chúa là Đấng uy quyền, Người sẽ bảo vệ con cái Người trong mọi lúc gian nan nguy hiểm, nếu chúng ta hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa. Chúng ta kêu cầu danh Đức Giêsu vì Người chiến thắng mọi thế lực ác thần và giải thoát chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết trông cậy vào quyền năng của Ngài, để con vượt thắng những nguy hiểm trong cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày
Chấm nối chấm…