Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên: Lời quyền năng của Thiên Chúa

Thái Hà (31.08.2021) – Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. (Lc 4,31-37)

Trong Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 8,5-12), viên đại đội trưởng vống là một người có quyền hành. Ông có thể sai khiến cấp dưới của ông rất dễ dàng. Lời nói của ông rất uy lực. Tuy vậy, khi một đày tớ của ông bị ốm nặng, ông lại phải đến xin Đức Giêsu: “nói một lời là đày tớ tôi được khỏi bệnh”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng chữa lành cho một người bị quỷ ám bằng một “lời”. Người quát mắng và ra lệnh cho quỷ xuất khỏi chàng thanh niên, và quỷ đã xuất khỏi mà không làm hại gì anh ta.

Con người có quyền lực thường dùng lời để ra lệnh. Còn Đức Giêsu hì dùng lời quyền năng để giảng dạy, mời gọi, và chữa lành. Khi gặp khó khăn, đau khổ, con người vẫn phải chạy đến cậy nhờ lời chuyển cầu quyền năng của Đức Giêsu lên Thiên chúa. Mỗi lần cầu nguyện là chúng ta lại lặp lại “Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện, biết năng tìm đến với lời quyền năng của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…