Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên: Liên lỷ cầu nguyện

(ảnh internet)

Thái Hà (10.09.2019) –  Trong suốt những ngày ấy, Đức Giêsu đã ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết: “cầu nguyện là hơi thở của đời sống Kitô hữu’’

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu lên núi thức suốt đêm cầu nguyện trước khi chọn 12 Tông đồ, những người sẽ theo sát Người trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Việc cầu nguyện rất quan trọng, nhờ cầu nguyện, chúng ta có được Thần Khí và sức sống của Thiên Chúa, nhờ vậy, chúng ta có đủ sự không ngoan, sáng suốt trong các công việc thường ngày.

Đức Giêsu là một mẫu gương cầu nguyện, cho dù bận rộn, vất vả suốt ngày với dân chúng trong hành trình rao giảng và chữa lành. Người cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, và đặc biệt, Người thường lên núi cao hoặc lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Vậy, mỗi người hãy cố gắng giành thời gian để cầu nguyện với Chúa, hoặc cũng có thể cầu nguyện ngày trong các hoạt đồng thường ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trong tâm tình cầu nguyện như Chúa Giêsu. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.