Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên: Hạt giống tốt

Thái Hà (18.09.2021) – “Hạt rơi vào đất tốt: Đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Lc 8,4-15)

Để trở thành con bướm biết bay, con tằm phải trải qua đau đớn, phải tự chui ra khỏi cái kén. Còn con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho nó chui ra, thì mãi mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bướm biết bay. Cũng vậy, con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí để vượt qua khó khăn, bất hạnh và thất bại mà đạt đến thành công trong cuộc đời.

Tin Mừng hôm nay kể chuyện về dụ ngôn người nghèo giống. Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn, Hạt giống này tự nó có sức trổ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vãi thì gặp những hoàn cảnh đối nghịch tùy vào thái độ chấp nhận cộng tác của con người lãnh nhận Lời Chúa, gieo vãi khắp nơi, trao ban nhưng không ơn cứu rỗi cho mọi người. Thiên Chúa có sáng kiến trước, nhưng con người cũng cần cộng tác vào kế hoạch của người để sáng kiến ấy được thể hiện ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biến đónn hận sức sống hạt giống đức tin Chúa đã gieo trong lòng chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hôm nay,
Chấm nối chấm…