Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên: Gia đình Hội Thánh

Thái Hà (22.09.2020) – Đức Giêsu nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,19-21)

Trong dịp gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô nói rằng: “Ngày nay, gia đình bị coi thường, bị đối xử không tốt, và những gì chúng ta đòi hỏi là phải thấy xây dựng gia đình là một điều tốt, rất đẹp và rất đúng; là một điều cần thiết cho cuộc sống của mọi người, cho tương lai của nhân loại”.

Tin Mừng hôm nay nói đến mối tương quan gia đình. Gia đình là tập hợp những người cùng một hướng đích, một Phép Rửa và có cùng một Cha trên trời. Việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mở ra cho chúng ta con đường đến với gia đình Hồi Thánh mà Chúa đã thiết lập.

Người đời cho rằng của cải vật chất là thước đo của con người. Tuy nhiên, người tín hữu tìm kiếm một giá trị khác: Nước Thiên Chúa. Tiếc thay, nhiều Kitô hữu lại lơ là với bổn phận và trách nhiệm lo cho gia đình của Chúa, tức là Hội Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức xây dựng gia đình Hội Thánh của Chúa trên thế gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…